Actueel

Veilig en gezond werken is één van de kernpunten van de sociale partners in de...
17/09/2020 - lees meer >

VBZ heeft in overleg met de vakbonden de ‘Handreiking gezond werken in de zoetwaren tijdens...
03/07/2020 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Als er een CE merk op een machine staat, is deze dan veilig?

CE merk geeft geen volledige garantie op veiligheid. Machines en materieel – liften, hoogwerkers, heftrucks – moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Bewegende delen van machines moeten stevig zijn afgeschermd of een beveiligingsmechanisme hebben, waardoor de machine stopt als de veiligheid in gevaar komt. Ook die voorzieningen moeten (goed)gekeurd en goed onderhouden zijn. Voor de mensen aan de machine is het belangrijk dat zij goed zicht houden op het werk en dat er voldoende ruimte is om de machine veilig te bedienen.