Actueel

Veilig en gezond werken is één van de kernpunten van de sociale partners in de...
17/09/2020 - lees meer >

VBZ heeft in overleg met de vakbonden de ‘Handreiking gezond werken in de zoetwaren tijdens...
03/07/2020 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Is het aanstellen van een preventiemedewerker verplicht?

De werkgever is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen als er meer dan 25 werknemers in dienst zijn. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren.

 

Meer informatie over de wettelijke verplichtingen van de werkgever kunt u hieronder vinden.