Actueel

Veilig en gezond werken is één van de kernpunten van de sociale partners in de...
17/09/2020 - lees meer >

VBZ heeft in overleg met de vakbonden de ‘Handreiking gezond werken in de zoetwaren tijdens...
03/07/2020 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Hoe is gehoorschade te herkennen?

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid veroorzaken. Lawaaidoofheid is blijvend en heeft grote sociale gevolgen. Zo kunnen slechthorende medewerkers gesprekken in gezelschap nauwelijks meer volgen. Bijkomende risico’s bij langdurige blootstelling aan harde geluiden zijn verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies. Met een audiometrisch onderzoek (gehoortest) uitgevoerd door een deskundige kan de gehoorschade in kaart gebracht worden. Op deze manier kan ook vroegtijdige gehoorschade in kaart gebracht worden.

 

Meer informatie over risico’s van lawaai kunt u hieronder vinden.