Actueel

Veilig en gezond werken is één van de kernpunten van de sociale partners in de...
17/09/2020 - lees meer >

VBZ heeft in overleg met de vakbonden de ‘Handreiking gezond werken in de zoetwaren tijdens...
03/07/2020 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat voor vragen kan ik stellen aan de helpdesk?

Het Arboadviespunt op deze website geeft informatie over arbobeleid in de branche en wetten en regels op arbogebied. Daarnaast denkt het Arboadviespunt met u mee als u tegen praktische punten aanloopt. Als u vragen heeft die op deze website niet beantwoord worden, kunt u zich wenden tot Erna Bak van het Arboadviespunt.
Erna’s werkplek is bij VBZ in Rijswijk en zij is bereikbaar via het
contactformulier of via 070-3721134.