Oplossingenboek RSI en lichamelijke belasting

Hoe is het mogelijk om te tillen, duwen, trekken, stapelen en reiken zonder de rug en schouders te veel te belasten? In het (digitale) Oplossingenboek RSI en lichamelijke belasting staan de antwoorden.

In dit oplossingenboek staan praktische en werkbare oplossingen voor knelpunten in het werk op het gebied van fysieke belasting en werkdruk. In totaal worden 65 oplossingen aangeboden, waarbij onderscheid is gemaakt tussen technische oplossingen, organisatorische oplossingen en ergonomische adviezen en richtlijnen voor het ontwerpen en beoordelen van werkplekken.
 
Oplossingenboek gebruiken
In het digitale oplossingenboek kan de gebruiker een selectie maken van oplossingen op basis van het soort werk, het soort belasting en het soort oplossing. Het is ook mogelijk te zoeken op een eigen zoekterm. De nummering van de oplossingen komt overeen met de nummering van de oplossingen in de Werkwijzer RSI en lichamelijke belasting.
Het oplossingenboek volgt de arbeidshygienische strategie. Dat betekent dat bij voorkeur wordt gekozen voor een oplossing die het knelpunt bij de bron aanpakt (een bronmaatregel). Dit betekent bijvoorbeeld dat het inzetten van een tilhulpmiddel verkozen wordt boven het geven van een tilinstructie. Let op: een oplossingsrichting wordt pas een concrete oplossing als deze op maat wordt afgestemd op de concrete bedrijfssituatie.
Het Oplossingenboek RSI en lichamelijk belasting is hier beschikbaar.