'Focus op veiligheid is in een productieomgeving heel belangrijk'

Nanda Metz
Afdeling QA/preventiemewerkster
Van der Meulen Hallum BV

Binnen ons bedrijf is er heel veel aandacht voor kwaliteit. Op een vergelijkbare wijze krijgt gelukkig arbo ook steeds meer aandacht. Als preventiemedewerkster profiteer ik van de systemen die rondom kwaliteit beschikbaar zijn en die ik ook goed in de vingers heb. Ik merk dat het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf steeds verder groeit, op alle terreinen van veilig en gezond werken. Natuurlijk is er wel eens een terugval en worden wel eens andere prioriteiten gesteld, maar over het algemeen zie ik een stijgende lijn. De medewerkers en leidinggevenden kijken steeds vaker door de bril die veiligheid heet.