'There are times when we may fool ourselves. There are times when we can fool others. But we can never fool our body'

Tieke Reijnen, QA-medewerkster
Bakkerij van de Kletersteeg
Leusden

Met veel plezier ben ik betrokken bij de totstandkoming van de Arbocatalogus. Het is heel motiverend om als preventiemedewerker mee te kunnen denken over goede brancheafspraken en praktische oplossingen. Zo kunnen we de risico’s die samenhangen met ons werk terugdringen. Fysieke belasting heeft mijn speciale aandacht. Het is immers heel vervelend dat sommige medewerkers klachten hebben van het bewegingsapparaat. Vanuit ons bedrijf treffen we technische en organisatorische maatregelen, maar het is ook heel belangrijk dat de medewerkers op een slimme wijze hun werk uitvoeren om hun lijf zo min mogelijk te belasten. En dan helpt het om goed te luisteren naar je eigen lichaam.