RI&E voor de zoetwarenbranche

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor het arbobeleid van ieder bedrijf. Hierin is immers vastgelegd welke risico’s werknemers lopen. In het bijbehorende plan van aanpak legt de werkgever vast welke maatregelen hij daartegen neemt. Op die manier beschikt ieder bedrijf over een arboplan dat helpt om medewerkers te beschermen tegen de gevaren van het werk voor hun gezondheid en veiligheid.

De sociale partners in de zoetwarenindustrie vinden het heel belangrijk dat bedrijven hun RI&E goed uitvoeren – zowel voor de medewerkers als voor het bedrijf. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een branchespecifiek RI&E-instrument ontwikkeld. Dit instrument helpt werkgevers en preventiemedewerkers om hun RI&E goed uit te voeren.
 
Maatregelen voor alle risico’s
Uit de RI&E komen alle risico’s naar voren die werknemers lopen. Natuurlijk is er aandacht voor de vijf prioritaire risico’s in de zoetwarenindustrie, maar ook voor bijvoorbeeld werkdruk en beeldschermwerk. Iedere werkgever moet passende maatregelen zoeken om deze risico’s zoveel mogelijk terug te dringen. Hij moet daarbij de wettelijk vastgelegde arbeidshygiënische strategie volgen. Ook daarbij kan de branche-RI&E helpen.
 
NIEUWS: RI&E recent geactualiseerd
Vanaf 20 november 2017 is de geactualiseerde versie van de RI&E beschikbaar. Zo zijn de laatste wetswijzigingen doorgevoerd, alsmede de nieuwste ontwikkelingen in de branche, zoals de toevoeging van asbest aan de Arbocatalogus. Het Steunpunt RI&E heeft het nieuwe instrument inmiddels weer voor 3 jaar erkend.
Bij het opstarten van een nieuwe RI&E komt u automatisch in de nieuwe RI&E-vragenlijst terecht. Bent u nog in een RI&E bezig dan kunt u deze nog gewoon afronden. Afhankelijk van uw situatie handelt u als volgt:
 
  • Mijn bedrijf beschikt over een actuele RI&E (minder dan 3 jaar geleden opgesteld, plan van aanpak wordt stapsgewijs uitgevoerd, er hebben zich tussentijds geen wijzigingen voorgedaan die niet door de RI&E afgedekt worden): loop in de nieuwe RI&E-instrument bovengenoemde punten na en check of u wellicht zaken aan uw plan van aanpak moet toevoegen om helemaal up-to-date te zijn. U kunt hier de vragen vinden waar de belangrijkste wijzigingen zijn aangebracht;
  • Wij zijn met het huidige RI&E-instrument bezig om een RI&E op te stellen: u rondt snel deze RI&E af (en checkt bovengenoemde punten nog even in de nieuwe RI&E, zie hierboven);
  • Wij hebben al een RI&E maar willen binnenkort weer een (nieuwe) RI&E opstellen: in dat geval maakt u een nieuwe RI&E aan: dan zit u direct in de geactualiseerde vragenlijst;
  • Wij hebben nog geen RI&E, maar willen deze gaan opstellen: u vraagt hiervoor inlogcodes aan, en zodra u inlogt krijgt u meteen de meest recente versie van de RI&E aangeboden.
     

Een bedrijf dat gebruik wil maken van de nieuwe vragenlijst moet als volgt te werk gaan:

  1. Inloggen met eigen inloggegevens;
  2. Op tabblad RI&E's klikken. Bij een bedrijf dat al eerder de RI&E heeft gebruikt verschijnt dan een lijst van RI&E's in beeld die men eerder heeft aangemaakt. Is deze lijst lang en verouderd dan valt te overwegen de oudste te verwijderen (al dan niet na het uitdraaien / downloaden van de rapportage). Doe dit alleen als er echt geen gebruik meer van de ingevulde lijsten wordt gemaakt. Het verwijderen kan helpen om overzicht te houden;
  3. Als men naar beneden scrollt staan daar drie knoppen, waaronder rechts de knop 'verwijderen';
  4. Links staat de knop 'toevoegen': dat is de knop om een RI&E aan te maken met de nieuwe vragenlijst.

 

Samenvattend: op toevoegen klikken, nieuwe RI&E een naam geven en dan komt de nieuwe RI&E op basis van de nieuwe vragenlijst bovenaan het lijstje van RI&E's te staan.