De branchespecifieke RI&E

De sociale partners in de zoetwarenindustrie willen werkgevers aanmoedigen en helpen om een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarom hebben ze een branchespecifiek RI&E-instrument ontwikkeld. Dit is een digitaal hulpmiddel speciaal voor de zoetwarenindustrie, dat werkgevers en preventiemedewerkers kunnen gebruiken bij het opstellen van hun eigen RI&E.

De digitale branchespecifieke RI&E is samengesteld op basis van afspraken in het Arboconvenant Koek en Snoep. Via het programma wordt de gebruiker door de hele risico-inventarisatie heen geleid. Vervolgens helpt het programma de risico’s te evalueren en hierbij passende maatregelen te selecteren voor het plan van aanpak.
 
Verdiepende inventarisaties
Voor Prioritaire risico’s zijn branchespecifieke verdiepende risico-inventarisaties beschikbaar. Als uit de RI&E blijkt dat voor bepaalde onderwerpen een diepgaander inventarisatie en onderzoek nodig is, wordt dat een verdiepende RI&E genoemd. De maatregelen die het bedrijf neemt om die risico’s te beperken, worden in het plan van aanpak opgenomen. Voorbeelden zijn verdiepende onderzoeken naar de risico’s van fysieke belasting en machineveiligheid. In principe moet ook een verdiepende RI&E getoetst worden.