Redenen voor inspectie

De Inspectie SZW kan onmogelijk elk jaar alle bedrijven controleren. Daarom inspecteert ze bedrijven steekproefsgewijs. De Inspectie SZW kan dus ieder moment en zonder aankondiging op de stoep staan. Wel is er vaak een aanleiding voor een bezoekje van de inspecteur.

Hoeveel en welke risico’s werknemers lopen, hangt vaak af van de werkzaamheden die ze verrichten. Daarom verschillen de risico’s per branche. De Inspectie SZW inspecteert vaker in branches met grotere risico’s.
 
Ongevallen en klachten
De werkgever moet een arbeidsongeval melden bij de Inspectie SZW, als het slachtoffer als gevolg van dat ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijvend letsel oploopt of overlijdt. In principe gaat de Inspectie SZW altijd inspecteren als er een melding binnenkomt. Het is ook mogelijk om (anoniem) klachten in te dienen bij de Inspectie SZW over arbeidsomstandigheden of melding te maken van overtredingen van de arbowetgeving. De Inspectie SZW bepaalt dan zelf of er naar aanleiding van de klacht of melding een inspectie nodig is.
 
Herhalingscontrole
Heeft de Inspectie al eens een overtreding geconstateerd bij een bedrijf? Dan krijgt de werkgever de kans om die overtreding binnen een opgelegde termijn op te heffen. Na afloop van die periode controleert de Arbeidsinspectie of dat gebeurd is. Zo niet, dan legt de Inspectie SZW waarschijnlijk sancties op.