Bedrijfsimago versterken

Medewerkers werken graag voor een werkgever die zorgt dat zij hun werk veilig en gezond kunnen doen. Goede arbeidsomstandigheden en een goed bedrijfseconomisch beleid versterken het goede imago van de werkgever.

Een goed arbobeleid kan ervoor zorgen dat medewerkers meer voldoening hebben van hun werk, gemotiveerder en productiever zijn en minder snel naar een andere werkgever gaan. Als een bedrijf een goed arbobeleid voert, is het dus aantrekkelijker voor potentiële werknemers. Een goed imago is belangrijk om werknemers te werven en vast te houden.
 
Alle werknemers zijn nodig
Werkgevers moeten zuinig zijn op hun arbeidskrachten. In 2008 bracht de Commissie Arbeidsparticipatie het rapport 'Naar een toekomst die werkt' uit. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de arbeidsmarkt in Nederland de komende jaren sterk gaat veranderen. Er zal steeds meer werk komen, terwijl er minder mensen zijn die het werk kunnen doen. Daarom zullen we in Nederland steeds langer moeten doorwerken. Bovendien worden aan de werknemers steeds hogere eisen gesteld. Door de internationale concurrentie moeten werknemers veel kennis opdoen en zich snel aanpassen aan veranderingen. De economische crisis die eind 2008 begon, verandert daar op de lange termijn niets aan.
 
Duurzaam werken
Het bedrijfsimago is ook belangrijk voor (potentiële) klanten en zakenrelaties. Klanten vinden het belangrijk dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat ze bij hun bedrijfsbeleid letten op duurzame ontwikkeling door winst (profit) na te streven, zonder het milieu (planet) te veel te belasten en met respect en zorg voor mensen (people) binnen en buiten het bedrijf. Steeds meer bedrijven zullen onder de noemer ‘people’ extra aandacht geven aan veilig en gezond gedrag op de werkvloer.