Arbocatalogus

Bij het uitvoeren van de branche-RI&E komen alle risico’s aan de orde die kunnen voorkomen in een zoetwarenbedrijf. Dat bedrijf moet ook al die risico’s aanpakken. Maar op brancheniveau is in de zoetwarenindustrie extra aandacht voor vijf belangrijke risico’s die bij veel zoetwarenbedrijven voorkomen. Dit zijn de prioritaire risico’s die ook in de arbocatalogus worden behandeld.

De sociale partners hebben samen vastgesteld welke prioritaire risico’s er zijn. Voor deze risico’s hebben ze vervolgens afgesproken welke maatregelen een bedrijf moet nemen om ieder prioritair risico tot een ‘verantwoord niveau’ terug te brengen. In de actuele arbocatalogus voor Zoetwaren en Industriële bakkers zijn de volgende prioritaire arborisico’s opgenomen:
1. fysieke belasting;
2. machineveiligheid;
3. geluid;
4. stoffen en meelstof;
5. hitte.
 
Risico’s beheersen
Het is mogelijk om de risico’s op twee niveaus te beheersen. Ten eerste kunnen risico’s al worden beperkt op een algemeen brancheniveau. Ten tweede kunnen risico’s onderscheiden worden op het niveau van de stappen in een productieproces. Ook die risico’s kunnen apart beheerst worden. Hiervoor zijn maatregelen en hulpmiddelen opgenomen in de arbocatalogus.