Geluid

In de zoetwarenindustrie komen arbeidsplaatsen voor waar werknemers worden blootgesteld aan harde geluiden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers: lawaaidoofheid is een veelvoorkomende beroepsziekte. Daarom moeten bedrijven in de zoetwarenindustrie hier goede maatregelen tegen nemen.

Het geluidsniveau op een werkplek wordt onder meer bepaald door:
- de constructie van de machines;
- het aantal machines in de werkruimte en de opstelling daarvan;
- de inrichting van de arbeidsplaats;
- de aankleding van de werkruimte;
- de aard van de gefabriceerde producten.
De mate waarin een werknemer wordt blootgesteld aan het geluid, hangt verder af van hoe lang hij in de werkruimte verblijft.
 
Risico’s van lawaai
Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid veroorzaken. Lawaaidoofheid is blijvend en heeft grote sociale gevolgen. Zo kunnen slechthorende medewerkers gesprekken in gezelschap nauwelijks meer volgen. Bijkomende risico’s bij langdurige blootstelling aan harde geluiden zijn verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies.
 
Lawaai bestrijden
Werkgevers moeten natuurlijk blootstelling aan schadelijk geluid en het ontstaan van gehoorschade zoveel mogelijk voorkomen. Daarom moeten zoetwarenbedrijven een lawaaibestrijdingsplan opstellen. In de brochure 'Schadelijk geluid' van de Inspectie SZW is beschreven waar werkgever en werknemer op moeten letten bij het bestrijden van schadelijk geluid. Hierin staan diverse ideeën voor maatregelen.