Hitte

Hitte vormt een van de vijf prioritaire risico's. Sociale partners hebben hiervoor brancheafspraken gemaakt. Deze brancheafspraken kunt u vinden op www.arbocataloguszoetwaren.nl.
Toch bleken deze raadgevingen niet altijd voldoende te helpen om warmte terug te dringen of te beperken. Daarom zijn werkgevers en werknemers weer samen aan de slag gegaan om te onderzoeken op welke manieren de overlast van warmte daadwerkelijk kan worden verminderd. Zelfs als dat slechts mogelijk is met tienden van graden. 

Nadat begin 2014 een enquête is gehouden onder de technische afdelingen van de aangesloten VBZ bedrijven zijn ervaren technici (werkgroep Hitte), in samenspraak met bedrijven, aan de slag gegaan om alle oplossingen te bestuderen en te combineren. Dit heeft geresulteerd in de brochure: ‘’Routewijzer hittebeheersing in de zoetwarenbranche’’. Deze brochure is van deze website te downloaden en wordt eveneens beschikbaar gesteld op www.arbocataloguszoetwaren.nl. De verwachting is dat met de hulp van de Routewijzer samen met de instrumenten die te vinden zijn op deze website (www.zoetwaren.nl/arbo) en www.arbocataloguszoetwaren.nl warmte binnenkort beter te beheersen is.

Op deze pagina treft u naast de brochure, handige hulpmiddelen aan ter ondersteuning van de in de brochure genoemde stappen.
- Inventarisatielijst: Een excelsheet waarin u gegevens kunt opnemen over de klimaatsituatie in uw bedrijf. Dit is een middel om de fase van informatieverzameling te structureren en tegelijkertijd een Programma van Eisen op te stellen ten behoeve van leveranciers.
- Hitteprotocol: Dit protocol richt zich op situaties waar onder extreem hete omstandigheden gewerkt wordt. 
- Invullijst: Dit is een verkorte versie van de Routewijzer (brochure). Aan de hand van invullijsten kunt u alle gegevens vastleggen die u in de Routewijzer tegenkomt. Aan het einde van het document is een schema opgenomen voor het opstellen van een warmteplan zoals voorgeschreven in de Arbocatalogus (www.arbocataloguszoetwaren.nl).

 

Mocht u naar aanleiding van de Routewijzer of van de bijbehorende instrumenten vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen aan het ArboAdviesPunt 070 - 355 47 00.