Machineveiligheid

Bedrijven in de zoetwarenindustrie maken gebruik van veel soorten machines, zoals heftrucks, laad- en lossystemen, transporteurs, kneders, extruders en verpakkingsmachines. Het is belangrijk om medewerkers te beschermen tegen gevaarlijke situaties die daarbij kunnen ontstaan.

Als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten zoetwarenbedrijven ook de machineveiligheid extra inventariseren in de vorm van een verdiepende RI&E.
 
Checklists
Vanuit de branche is de checklist voor machineveiligheid herzien en vernieuwd. Deze is nu binnen de zoetwarenindustrie beschikbaar gesteld. De checklist is bedoeld voor zowel dagelijks gebruik als voor een periodieke uitgebreide controle. De lijst gaat over ondermeer het in- en uitschakelen van machines, de veiligheidsinformatie op de machine en het onderhoud, keuring, reparatie en schoonmaak van de machine en dergelijke. De checklist is hiernaast te vinden.
 
Risico’s beperken
In de branchebrochure van de Arbeidsinspectie is beschreven wat werkgevers kunnen doen om de risico’s bij het gebruik van machines te beperken. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.
 
- Bij de aanschaf van machines moet de werkgever aandacht geven aan bronmaatregelen. Dit betekent dat hij waar mogelijk machines aanschaft die een zo klein mogelijk veiligheidsrisico met zich meebrengen. Machines moeten ook de CE-markering hebben.
 
- In ieder bedrijf moeten goede werkafspraken worden gemaakt over het gebruik en onderhoud van de machines.
 
- Werkgevers zorgen voor opleiding, voorlichting en instructie van werknemers, gericht op de deskundige bediening en veilig gebruik van de machines en het onderhoud ervan.
 
- Er moeten speciale veiligheidsvoorzieningen worden getroffen voor de bewegende delen van machines.
Een stappenplan voor arbeidsveiligheid is te vinden op het arboportaal. 
 
Meer informatie
De Inspectie SZW heeft een speciale brochure uitgebracht over veilig werken met heftrucks, ‘Heftrucks: hoe voorkom in ongevallen en schade?’. Deze brochure kunt u hiernaast downloaden.