Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Is het verplicht dat er bij elke machine een gebruiksaanwijzing aanwezig is?

In het Warenwetbesluit Machines (Wwb Machines) zijn de verplichtingen vanuit de Europese Machinerichtlijn opgenomen. Hierin is opgenomen dat een gebruiksaanwijzing of –handleiding moet worden opgesteld en bijgeleverd bij de machine. In deze gebruiksaanwijzing staan naast de ‘gewone’ instructies over inbedrijfstelling, gebruik etc. ook instructies voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden. Deze instructies worden alleen geaccepteerd als het gevaar niet op een andere manier kan worden weggenomen, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging.
Tevens worden in de gebruiksaanwijzing instructies opgenomen over onderhoud en reparatie, zodat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen worden verricht.
 

Meer informatie over machineveiligheid kunt u hieronder vinden.