Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Hoe voorkom ik problemen met de arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van een aantal wetten en regelingen, waaronder de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbeidstijdenwet. De inspecties hebben natuurlijk als doel om overtredingen aan te pakken. Maar ze hebben ook een preventieve werking: werkgevers en werknemers moeten zorgen voor een goed arbobeleid als ze sancties willen voorkomen. Zodra de arbocatalogus voor de zoetwarenindustrie gereed is, gebruikt de Arbeidsinspectie dat document als uitgangspunt bij inspecties. Bedrijven zijn niet verplicht om de middelen in de catalogus te gebruiken. Maar ze moeten wel minstens hetzelfde beschermingsniveau bieden als is vastgelegd in de wettelijke regels en de catalogus. Bovendien zijn ze gehouden om de brancheafspraken in de arbocatalogus na te komen.

Om problemen te voorkomen moeten bedrijven dus voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bij constatering van een overtreding krijgt een bedrijf vaak kans om die overtreding binnen een opgelegde termijn op te heffen. Na afloop van die periode controleert de Arbeidsinspectie of dat gebeurd is. Zo niet, dan legt de Arbeidsinspectie waarschijnlijk sancties op.
 
 
Meer informatie over de redenen voor inspectie en het verloop van een inspectie en sancties kunt u hieronder vinden.