Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Hoe zet ik een succesvol arbobeleid op?

Het doel van arbobeleid is te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat leidt tot minder gevaarlijke en ongezonde werksituaties en daardoor tot minder ongevallen en gezondheidsschade. Veel bedrijven maken geen duidelijk plan voor het invoeren van al hun maatregelen. Ze voeren losse maatregelen in, terwijl een bepaalde maatregel in combinatie met andere oplossingen misschien veel beter werkt. Het is eenvoudiger en effectiever om met een goed stappenplan aan de slag te gaan.

  • Stap 1: informatievoorziening. Voordat er beslissingen worden genomen, moet duidelijk zijn welke risico’s worden aangepakt, wat het op de korte termijn moet opleveren en wat het uiteindelijke doel is.
  • Stap 2: wie, wat en hoe. Vervolgens is het verstandig om vast te leggen wie zich binnen het bedrijf bezighouden met het project.
  • Stap 3: informatie verzamelen en ordenen. Om de juiste maatregelen bij de juiste risico’s te vinden, is het belangrijk alle informatie die in het bedrijf aanwezig is te benutten.
  • Stap 4: kennis van medewerkers benutten. Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij het nemen van maatregelen. Zij hebben immers veel kennis in huis over risico’s, mogelijke maatregelen en praktische bezwaren.
  • Stap 5: plan van aanpak opstellen en uitvoeren in overleg met Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 
Een uitwerking van het stappenplan kunt u hieronder vinden.