Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat is de taak van een preventiemedewerker binnen een bedrijf?

De preventiemedewerker heeft een centrale rol in het arbobeleid van een organisatie. Hij onderzoekt de risico’s die werknemers lopen op de werkvloer en voert de mogelijke oplossingen en maatregelen uit. In de zoetwarenindustrie is afgesproken dat de preventiemedewerker zijn arbotaken zoveel mogelijk uitvoert binnen zijn normale arbeidstijd.
Volgens artikel 13 van de Arbowet heeft de preventiemedewerker in ieder geval de volgende taken:

  • Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E;
  • De arbomaatregelen in onder meer het plan van aanpak uitvoeren, of meewerken daaraan;
  • De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviseren over arbomaatregelen als deze om advies vraagt. Als het bedrijf geen OR of PVT heeft, adviseert de preventiemedewerker de belanghebbende werknemers.
 
Meer informatie over de taken van een preventiemedewerker kunt u hieronder vinden.