Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat is een RI&E en welke onderwerpen komen aan de orde?

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden. Om dit arbobeleid goed vorm te geven moet de werkgever een overzicht hebben van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Onderwerpen die bijvoorbeeld in een RI&E beschreven staan:

  • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden?
  • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting?
  • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden?
  • Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
  • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
  • Welke gevaren leveren het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op? 
  • Hebben werknemers de kans dat ze te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?
 
Speciaal voor de zoetwaren is een branchespecifieke RI&E ontwikkeld.