Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat staat er in onze arbocatalogus?

In de catalogus hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden vastgelegd welke maatregelen werkgevers kunnen nemen om te voldoen aan de doelen die de arbowetgeving heeft gesteld. De zoetwarenindustrie heeft de arbocatalogus samen met de sector van de industriële bakkerij ontwikkeld.
De arbocatalogus is een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s die werknemers lopen tijdens hun werk. De arbocatalogus biedt na de inventarisatie van de risico’s op de werkplek een keuze uit de mogelijke oplossingen voor die risico’s. Bedrijven zijn niet verplicht om de oplossingen in de catalogus te gebruiken. Maar ze moeten wel minstens hetzelfde beschermingsniveau bieden als is vastgelegd in de wettelijke regels en de catalogus.
Op dit moment bestaat de arbocatalogus van de zoetwaren uit de onderwerpen: fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, hitte en geluid.