Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat zegt de wetgeving over beeldschermwerk?

De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen:

  • Beeldschermwerk moet na twee uur afgewisseld worden met ander werk of een pauze (Arbobesluit 5.0).
  • Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.
Verder zijn er voorschriften te vinden in een ministeriële regeling met betrekking tot de werkplek en programmering, zoals:
  • Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vast zitten.
  • De werkplek (stoel én tafel) moet in hoogte verstelbaar zijn en voldoen aan de NEN-normen Het beeldscherm is van goede kwaliteit, in hoogte verstelbaar en mag niet spiegelen.
  • De verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en een beheerst contrast tussen het beeldscherm en de omgeving.
  • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software.
  • Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten hebben recht op vergoeding van de aanschafkosten van een beeldschermbril.
 
Meer informatie over beeldschermwerk in de zoetwarenindustrie kunt u hieronder vinden.