Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat zegt de wetgeving over fysieke belasting?

Naast de algemeen geldende rechten en plichten voor werkgever en werknemer (zie voor meer informatie: arbowettelijke eisen) staan in de Arbowet geen expliciete voorschriften met betrekking tot fysieke belasting. Volgens de Arbowet moeten werkgevers ervoor zorgen dat de fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers (Arbobesluit 5.2). Met betrekking tot kort-cyclisch werk bepaalt artikel 3 dat monotone en tempogedwongen handelingen zo veel als mogelijk vermeden of beperkt moeten worden.

Werknemers zijn verplicht om de risico’s van fysieke belasting op te nemen in hun risico-inventarisatie en –evaluatie en het bijbehorende Plan van Aanpak wanneer een risico te groot is.

In een toelichting op het Arbobesluit wordt verwezen naar de NIOSH methode om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden. Meer uitleg over (het werken met) de NIOSH methode voor het beoordelen van tillen en dragen kunt u hier vinden.