Actueel

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden...
08/04/2022 - lees meer >

Het systeem voor de RI&E, het AMS, is in een nieuw jasje gestoken. Deze modernisering die in de...
16/12/2021 - lees meer >

In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder...

Bekijk het antwoord

Het uitvoeren en toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat...

Bekijk het antwoord

Wat zegt de wetgeving over werkdruk?

Naast de algemeen geldende rechten en plichten voor werkgever en werknemer valt werkdruk in de Arbowet (Hoofdstuk 1) onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt, dan wel beperkt. In het Arbobesluit wordt deze eis in artikel 2.15 nader uitgewerkt en wordt van de werkgever verwacht dat hij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstelt met een plan van aanpak. De onderwerpen hierin dient hij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.
De wetgeving en genoemde artikelen zijn te raadplegen op de website van de overheid.

 

Meer informatie over werkdruk binnen de zoetwaren kunt u hieronder vinden.