Helpdesk Arboadviespunt

Bij goede arbeidsomstandigheden komt heel veel kijken: de RI&E en het plan van aanpak, maatregelen om veilig en gezond te kunnen werken, de arbocatalogus. Natuurlijk hebben mensen die werkzaam zijn in de zoetwarenindustrie daar wel eens vragen over. Het Arboadviespunt is er om die vragen te helpen beantwoorden.

De sociale partners in de zoetwarenindustrie willen werkgevers en werknemers helpen om in hun bedrijven de ideale werkomstandigheden te creëren. Tijdens het Arboconvenant Koek en Snoep merkten de sociale partners dat er in de branche behoefte was aan één vast punt waar mensen met hun arbovragen terecht kunnen. Daarom hebben ze besloten om in het verlengde van het convenant het Arboadviespunt op te richten. Dit is ook vastgelegd in de CAO Arbeid en Gezondheid voor de zoetwarenindustrie.
 
Doel van de helpdesk
Het doel van het Arboadviespunt is werkgevers en werknemers op weg te helpen met het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. Het adviespunt is een eerste vraagbaak op het brede terrein van arbeidsomstandigheden voor preventiemedewerkers, medewerkers van personeelszaken, ondernemingsraden, kaderleden, leidinggevenden en de directie van grote en kleine bedrijven. Het is er natuurlijk ook voor werknemers die zich met medezeggenschap of arbo bezighouden. Alle vragen worden gegarandeerd vertrouwelijk en objectief behandeld.
 
Zoetwaren.nl/arbo
Deze website is de basis van het Arboadviespunt. Hier vinden mensen die werkzaam zijn in de zoetwarenindustrie veel informatie over wetten en regels op arbogebied en over het arbobeleid van de branche. Ook zijn hier talloze praktische tools te vinden, waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen om hun arbobeleid aan te scherpen. Vinden mensen niet wat ze zoeken op deze site? Dan kunnen ze contact opnemen met de Helpdesk Arboadviespunt. De gebruiker kan dus eerst informatie opzoeken op de site. Maar hij kan met dringende vragen ook direct contact opnemen met de helpdesk.