Hulp van het Arboadviespunt

Het Arboadviespunt kan niet álle arbovragen uitputtend en specialistisch beantwoorden. Maar het kan mensen die werken in de zoetwarensector wel op weg helpen bij het zoeken van een antwoord. Zo kan het adviespunt algemene vragen direct beantwoorden of bij ingewikkelde of specialistische vragen aangeven welke deskundige hierbij verder kan helpen.
 
Maar het Arboadviespunt geeft niet alleen antwoord op vragen. Het houdt medewerkers in de branche ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op arbogebied. Om te zorgen dat de zoetwarensector zijn goede naam op arbogebied kan (blijven) waarmaken, biedt het adviespunt ook scholing en voorlichting. Zo geeft het Arboadviespunt informatie over ontwikkelingen in de sector op arbogebied en organiseert bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten voor preventiemedewerkers.
 
Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie controleert regelmatig in branches in Nederland. In het eerste kwartaal van 2012 was het de beurt aan de zoetwarenindustrie. Maar ook tussen die grote inspectierondes door kunnen bedrijven worden gecontroleerd. Als bedrijven vragen hebben over de inspecties en de werkwijze van de Arbeidsinspectie, kunnen ze deze stellen aan het Arboadviespunt.
- Branchebrochure Arbeidsinspectie voor de zoetwarenindustrie
- Rapportage van de inspectieronde in de zoetwarenindustrie 2012
 
Sneeuwbal
Door de verschillende vragen waarmee werkgevers en werknemers aankloppen bij het Arboadviespunt, zal de kennis van het adviespunt zelf ook steeds groter worden. Door dit ‘sneeuwbaleffect’ zal het Arboadviespunt de komende jaren bedrijven en werknemers in de branche steeds beter van dienst kunnen zijn.