RI&E voor de zoetwarenbranche

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor het arbobeleid van ieder bedrijf. Hierin is immers vastgelegd welke risico’s werknemers lopen. In het bijbehorende plan van aanpak legt de werkgever vast welke maatregelen hij daartegen neemt. Op die manier beschikt ieder bedrijf over een arboplan dat helpt om medewerkers te beschermen tegen de gevaren van het werk voor hun gezondheid en veiligheid.

De sociale partners in de zoetwarenindustrie vinden het heel belangrijk dat bedrijven hun RI&E goed uitvoeren – zowel voor de medewerkers als voor het bedrijf. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een branchespecifiek RI&E-instrument ontwikkeld. Dit instrument helpt werkgevers en preventiemedewerkers om hun RI&E goed uit te voeren.
 
Maatregelen voor alle risico’s
Uit de RI&E komen alle risico’s naar voren die werknemers lopen. Natuurlijk is er aandacht voor de vijf prioritaire risico’s in de zoetwarenindustrie, maar ook voor bijvoorbeeld werkdruk en beeldschermwerk. Iedere werkgever moet passende maatregelen zoeken om deze risico’s zoveel mogelijk terug te dringen. Hij moet daarbij de wettelijk vastgelegde arbeidshygiënische strategie volgen. Ook daarbij kan de branche-RI&E helpen.