De Compacte RI&E, wat is dat?

De Compacte RI&E is een hulpmiddel voor met name kleinere bedrijven in de Zoetwarensector om hun wettelijk verplichte RI&E op te kunnen stellen. Een vragenlijst waarmee je automatisch alle onderwerpen langsloopt die van belang zijn. Bij elke vraag wordt informatie gegeven over het onderwerp. Er staat in wat de wettelijke vereisten zijn en welke afspraken zijn gemaakt over veilig werken in de branche (zie de Arbocatalogus). Ook worden voorstellen gedaan hoe je het werken nog veiliger en gezonder kunt maken.

De Compacte RI&E bestaat uit drie onderdelen:

A. Praktische basis-RI&E (46 vragen, hoofdstukken 1 t/m 6).

B. Doe-kaarten en Medewerkerskaarten, gericht op gesprekken met medewerkers.

C. Tweede deel van de RI&E, gericht op beleid en borging (38 vragen, hoofdstuk 7).

Deel A en B horen bij elkaar en zijn sterk op de praktijk gericht. In samenwerking met medewerkers bepaal je aan de hand hiervan of alle noodzakelijke, praktische maatregelen zijn getroffen. Onderdeel C komt daarna, als volgende fase. Om aan alle eisen te voldoen die de wet aan de RI&E stelt, belicht deel C de meer administratieve kant.

Klik hier voor de factsheet VBZ Compacte RI&E

Voor de volgende thema’s moeten een DOE-kaart en een Medewerkerskaart worden ingevuld:

 • Veilige werkvloeren en routes. (hoort bij hoofdstuk 1 in het RIE systeem AMS)
   
 • Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening. (hoort bij hoofdstuk 1 en 6 in het RIE systeem AMS)
   
 • Binnenklimaat (hitte en kou). (hoort bij hoofdstuk 2 in het RIE systeem AMS)
   
 • Veilig werken met machines. (hoort bij hoofdstuk 3 in het RIE systeem AMS)
   
 • Stoffen en (meel)stof. (hoort bij hoofdstuk 4 in het RIE systeem AMS)
 • Lichamelijk belastend werk. (hoort bij hoofdstuk 5 in het RIE systeem AMS)
    

NB. De bovenstaande kaarten zijn verplicht onderdeel van de RI&E. Voor de volgende thema’s zijn ook themakaarten gemaakt. Die zijn niet verplicht voor de RI&E, maar kunnen zeker behulpzaam zijn:

 • Sfeer en werkdruk.
   
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
    

Een overzicht van alle kaarten vindt u hier.