Themagesprekken voeren met de DOE-kaarten

 1. Plan per thema een gesprek in van ca. 15 minuten tussen medewerkers en leiding.
      
 2. Invullen: Geef de medewerkers de Medewerkerskaart en vraag hen die voor zichzelf in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan dat het niet gaat om ‘goed’ of ‘fout’, het is geen test. Het is een beschrijving van de praktijk. Vul tegelijkertijd zelf de DOE-kaart in voor datzelfde thema (5 minuten). NB. Laat degene die in de praktijk de leiding heeft over de betrokken medewerkers de DOE kaart invullen, niet iemand namens hem/haar!
      
 3. Bespreken: nodig de medewerkers uit om te vertellen wat ze hebben ontdekt: wat gaat goed, wat kan beter? Vraag dus ook echt naar wat goed gaat. Ga nog niet in discussie, vraag alleen wat ze ervan vinden. Vertel vervolgens wat je zelf in de DOE-kaart hebt ingevuld en wat je daarvan vindt. Nodig de medewerkers uit om daar vragen over te stellen.
     
 4. Conclusie en actie: nu gaat het erom te waarderen en vast te houden wat goed gaat en te kijken wat je nog beter wilt maken om veiliger en gezonder te kunnen werken. Bespreek wat de medewerkers van dit alles vinden: hoe zorgen we er naar hun mening voor dat goed blijft wat al goed gaat en hoe het beter kan? (Tip: positief en nieuwsgierig vragen, niet vragen naar wat minder of niet goed gaat). Geef daarna zelf aan wat je ervan vindt.
      

Nu de hamvraag: “Wat hebben we te doen met betrekking tot dit thema?” Niets, of moeten we juist wel iets doen om vast te houden wat we hebben of om het beter te kunnen doen? Wat kan dat zijn, wat willen we nog beter maken? Als hieruit naar voren komt dat verbeteracties nodig zijn, schrijf deze dan op de kaart en voer ze (later) in het RI&E-systeem AMS in.

Voor de volgende thema’s moeten een DOE-kaart en een Medewerkerskaart worden ingevuld:

 1. Veilige werkvloeren en routes. (hoort bij hoofdstuk 1 in het RIE systeem AMS)
     
 2. Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening. (hoort bij hoofdstuk 1 en 6 in het RIE systeem AMS)
     
 3. Binnenklimaat (hitte en kou). (hoort bij hoofdstuk 2 in het RIE systeem AMS)
     
 4. Veilig werken met machines. (hoort bij hoofdstuk 3 in het RIE systeem AMS)
    
 5. Stoffen en (meel)stof. (hoort bij hoofdstuk 4 in het RIE systeem AMS)
     
 6. Lichamelijk belastend werk. (hoort bij hoofdstuk 5 in het RIE systeem AMS)
     
  NB. De bovenstaande kaarten zijn verplicht onderdeel van de RI&E. Voor de volgende thema’s zijn ook themakaarten gemaakt. Die zijn niet verplicht voor de RI&E, maar kunnen zeker behulpzaam zijn:
    
 7. Sfeer en werkdruk.
     
 8. Persoonlijke beschermingsmiddelen.