Instructie Compacte RI&E: Het gebruiken van de DOE-kaart en de Medewerkerskaart

Er is geen voorbereiding nodig, alles gebeurt aan tafel: medewerkers vullen hun kaart in en de leidinggevende de DOE-kaart, tegelijkertijd. Daarna bespreken zij de uitkomsten met elkaar. Vul de kaarten meteen aan tafel in - niet onafhankelijk van elkaar - dit werkt het best!

Betrek er zoveel mogelijk medewerkers bij, verdeeld over de thema’s. Zorg in ieder geval dat je minimaal 3 medewerkers per thema uitnodigt. Desgewenst kun je je per thema laten ondersteunen door een medewerker met kennis van dat onderwerp.