De grote RI&E of gebruikelijke RI&E, wat is dat?

VBZ beschikt al geruime tijd over een Branche instrument voor de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Met dit instrument heeft u zekerheid dat u aandacht geeft aan de aspecten die belangrijk zijn in onze branche. Er is een koppeling met de brancheafspraken in de Arbocatalogus.

Doordat de zoetwarensector ook over een Compacte RI&E beschikt, wordt de gebruikelijke RI&E ook wel de Grote RI&E genoemd.

De grote RI&E is bedoeld voor bedrijven die groter en complexer zijn. Daar zijn meerdere personen verantwoordelijk voor bedrijfsonderdelen en dus ook voor veiligheid. Daarom is het in de grote RI&E mogelijk gemaakt om de RI&E te splitsen in verschillende onderdelen. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het borgen dat alle noodzakelijke acties worden beheerd, omdat dit in complexere bedrijven ingewikkelder is.

In de grote RI&E zijn alle onderwerpen onderverdeeld in modules. Iedere module bevat een set van vragen over dat onderwerp met daarbij een toelichting en links naar extra informatie. De RI&E is ondergebracht in het AMS-systeem waarmee u flexibel kunt kiezen hoe u de verschillende modules wilt gebruiken. U kunt ook voor afdelingen of vestigingen apart een RI&E opstellen en dan alleen de modules kiezen die daarvoor van toepassing zijn.

Door dit RI&E instrument in te vullen legt u vast welke risico’s er in het bedrijf kunnen voorkomen en wat u doet om deze risico’s tegen te gaan. Dat is een dynamisch proces: In de loop van de tijd veranderen de arbeidsomstandigheden en u bekijkt steeds weer welke maatregelen passend zijn om eventuele risico’s te beheersen. In het systeem ontstaat zo een lijst van acties die u onderneemt en die u via het systeem kunt bewaken.

VBZ en de vakbonden als sociale partners onderhouden gezamenlijk de inhoud van het RI&E-instrument en zorgen ervoor tenminste iedere drie jaar samen te komen tot vernieuwing van de Branche-RI&E.

Op grond van ervaringen en gebruikerswensen is er voor kleinere bedrijven naast de Grote RI&E ook een Compacte RI&E beschikbaar gemaakt. De meest opvallende aanpassing is dat ú de keuze heeft om in overeenstemming met uw bedrijfsgrootte, een grote of een kleinere RI&E te maken.