Investeren in de RI&E

De werkgever moet de RI&E natuurlijk actueel houden. In de zoetwarenbranche is afgesproken dat de werkgever de RI&E na maximaal drie jaar actualiseert. Ook stelt hij ieder jaar een schriftelijke voortgangsrapportage op over het plan van aanpak van de RI&E. Deze rapportage bespreekt hij met de ondernemingsraad (or), personeelsvertegenwoordiging (pvt) of de belanghebbende medewerkers.

Wijzigen de arbeidsomstandigheden? Dan moet de RI&E (deels) opnieuw worden uitgevoerd, gericht op die verandering. Dit kan een verhuizing zijn, een verbouwing, aanschaf van nieuwe machines, een nieuwe productielijn of een verandering in functies.