Verhouding RI&E tot Arbocatalogus

Als alle risico’s binnen het bedrijf en de bijbehorende maatregelen in de RI&E zijn opgenomen, waarvoor is de arbocatalogus dan nodig? De arbocatalogus bestaat uit afspraken voor de gehele branche over het beschermingsniveau dat werkgevers moeten bieden. Daarnaast zijn er mogelijke maatregelen tegen risico’s in opgenomen. De Arbocatalogus helpt bedrijven dus om de juiste maatregelen op te nemen in de RI&E. In het RI&E instrument zijn links opgenomen naar desbetreffend onderdeel in de Arbocatalogus.

In de Arbowet hebben werkgevers en werknemers meer vrijheid gekregen om samen afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. Dit doen ze in de Arbocatalogus. In dit document leggen werkgevers- en werknemersorganisaties vast welke maatregelen van werkgevers in de sector verwacht worden om de doelen van de arbowetgeving te halen (‘stand van de techniek’).