Voordelen van dit instrument

Voor uw bedrijf heeft het verschillende voordelen om juist dit instrument te gebruiken:

  • RI&E in eigen hand houden: u kunt met deze RI&E zelf uw risico-inventarisatie maken. U hoeft dit niet (meer) uit te besteden aan externe deskundigen. Het kan wel nodig zijn bij sommige punten externe deskundigen in te schakelen (bijv. omdat u zelf niet voldoende deskundigheid in huis hebt). Maar ook dan houdt u zelf de regie in handen.
      
  • Actueel en op de branche toegesneden: Zo veel mogelijk zijn de risico's en de stand der techniek van de branche Zoetwaren verwerkt in deze RI&E. Ook afspraken tussen sociale partners over arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid in de branche (neergelegd in Arbocatalogus) zijn in de RI&E verwerkt. Zo bent u er zeker van dat alle belangrijke onderwerpen op actuele en op de branche toegesneden wijze aan bod komen.
      
  • Ruimte voor maatwerk: u kunt de vragenlijst zo samenstellen dat u alleen vragen krijgt die op uw bedrijfssituatie van toepassing zijn. Doordat dit instrument is opgebouwd uit verschillende bouwstenen (modules) kunt u zelf precies bepalen welke module van toepassing is voor uw bedrijf.
        
  • Zelf vaststellen wie de RI&E in uw bedrijf invullen: U kunt de vragenlijst opsplitsen in onderdelen, die door verschillende mensen in uw bedrijf worden ingevuld. Zo kunt u er voor zorgen dat de mensen, die voor hun onderdeel van het bedrijf verantwoordelijk zijn waar het de veiligheid en gezondheid betreft, de vragen – met betrokkenheid van medewerkers – invullen die op hún onderdeel betrekking hebben. Zo kunt u aansluiten bij de gang van zaken in uw eigen bedrijf.