Waarom een RI&E?

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico's en knelpunten in eigen bedrijf in kaart op het gebied van de veiligheid en gezondheid. Zo krijgt u een goed overzicht van de stand van zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van die punten, die u gaat verbeteren. De uitkomsten uit een RI&E vormen een wegwijzer bij het bepalen wat er op het gebied van arbeidsomstandigheden relevant is in uw bedrijf.

Door deze branche-RI&E in te vullen voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een volledige risico-inventarisatie te maken. Het RI&E-instrument is bovendien erkend RI&E-instrument  en dat is goed nieuws voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers! Doordat sociale partners akkoord zijn gegaan met de inhoud van de RI&E hoeven bedrijven met 25 of minder medewerkers de risico-inventarisatie niet te laten toetsen door een extern deskundige. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of arbodienst wel. Besteedt u de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een arbodienst, dan bevelen we aan om deze branche-RI&E door hen te laten gebruiken.

Werkgeversorganisatie VBZ en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben deze branche RI&E samengesteld voor alle bedrijven in de Zoetwaren. Toch is het mogelijk dat er in uw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn, die niet in deze branche-RI&E zijn verwerkt. U bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van die risico's. In dat geval moet u zelf zorgen voor aanvulling.

Heeft u behoefte aan advies: neem contact op met het Arbo AdviesPunt van de branche (tel. 070-3050261) of rechtstreeks met VBZ Erna Bak; erna@vbz.nl of 070-3554700.