Aandachtspunten in de RI&E

De RI&E besteedt extra aandacht aan risico’s en knelpunten die in de zoetwarenindustrie veel voorkomen. Hier worden de belangrijkste aandachtpunten behandeld die uit de RI&E naar voren komen.

De meeste aandacht binnen de zoetwarenbranche gaat uit naar de prioritaire risico’s. Dit zijn de risico’s die werknemers lopen bij fysieke belasting en werken met machines, gevaarlijke stoffen, geluid en hitte. Deze worden uitgebreid behandeld in de arbocatalogus. Maar vanuit de branche-RI&E – en dus ook de bedrijfs-RI&E – komen naast de prioritaire risico’s nog andere risico’s en aandachtspunten voor arbobeleid naar voren zoals de arbeidshygiënische strategie, beeldschermwerk en werkdruk.