Werkdruk

Druk, druk, druk. Aan de inpaklijn, in de mengerij, bij de technische dienst. In de zoetwarenindustrie is het hard werken. En soms laten machines het ook nog afweten. Probeer dan maar eens het hoofd koel te houden. Toch is dat belangrijk, want hoge werkdruk kan tot veel klachten leiden. Daarom zijn er voor de zoetwarenindustrie hulpmiddelen ontwikkeld om werkdruk in kaart te brengen en te beperken.

Het kan heel prettig zijn om enige werkdruk te voelen. Dat kan motiveren om eens stevig aan te pakken, waardoor een werknemer optimaal presteert. Dit wordt wel ‘flow’ genoemd. Maar als de druk te hoog oploopt of te lang aanhoudt, kan dit ongezond worden. Werkdruk kan leiden tot psychische klachten, zoals werkstress en overspannenheid. Maar door werkdruk kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan, zoals RSI en zelfs hart- en vaatziekten. Daarom neemt de zoetwarenindustrie werkdruk heel serieus.
 
Wel of geen werkdruk
Het is moeilijk om in één zin te beschrijven wat werkdruk precies is en wanneer deze te groot wordt. Dit hangt namelijk vooral af van hoe een werknemer zijn werk ervaart. Werkdruk en wanneer deze problematisch wordt, is verder beschreven in het document 'Wat is werkdruk?'.
  
Werkdruk in beeld brengen
Als onderdeel van de RI&E moet de werkgever de werkdruk inventariseren. Dit moet hij doen in de vorm van een ‘verdiepende RI&E’. De werkdruk kan gemeten worden met de ‘Quick Scan Werkdruk’. Deze scan is speciaal voor de zoetwarenindustrie ontwikkeld in het kader van het arboconvenant. In de huidige CAO Zoetwaren (artikel 9) is afgesproken dat werkgevers deze branchespecifieke meetmethode ook moeten gebruiken om de werkdruk in beeld te brengen.

Werkdruk terugdringen
Als uit de Quick Scan Werkdruk duidelijk is geworden of en waar de werkdruk te hoog is, kunnen de werkgever en preventiemedewerker maatregelen nemen. Ze kunnen het risico op gezondheidsschade door hoge werkdruk voorkomen door:
- technische maatregelen, zoals de werkplek in ergonomisch opzicht optimaliseren;
- organisatorische maatregelen, zoals werkafspraken om zwaar werk zoveel mogelijk te vermijden;
- maatregelen op het gebied van instructies, zoals goed werkgedrag aanleren.