De RI&E voor Zoetwarenbedrijven

 
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Zoetwaren

De RI&E is een hulpmiddel om te bekijken of het werk veilig en gezond is georganiseerd. Met de RI&E breng je in kaart of er risico’s zijn op ongevallen of schade aan de gezondheid ten gevolge van het werk. Het doel is om te bekijken of meer acties nodig zijn om het werk veiliger en gezonder te maken. Het opstellen van de RI&E is voor iedere werkgever een verplichting (Arbowet).

Twee RIE-instrumenten

Om bedrijven in de Zoetwarenindustrie daarbij te helpen heeft de branche twee RIE-instrumenten  gemaakt. Hiermee kunnen bedrijven zelf een RI&E opstellen en daarmee aan de wettelijke verplichting voldoen. Het is ook mogelijk een adviseur in te huren om de RI&E op te stellen aan de hand van dit instrument, maar dat heeft niet de voorkeur. Beter is het om dit met eigen medewerkers te doen, zodat de RI&E maximaal aansluit bij de eigen praktijk.

Er zijn twee instrumenten: de Grote RI&E voor grote bedrijven en de Compacte RI&E, bedoeld voor kleinere bedrijven:

Grote RI&E Zoetwaren is uitvoeriger aangezien Arbo werkzaamheden in grotere bedrijven vaak verdeeld zijn  over meerdere afdelingen en medewerkers (preventiemedewerker, medewerker technische dienst, HR/personeelszaken, kwaliteit/KAM, hoofd BHV). In zulke bedrijven is meer organisatie nodig om alle onderdelen goed te beheren en te borgen.

De Compacte RI&E Zoetwaren is gericht op bedrijven die geen medewerkers op een stafafdeling hebben met voldoende tijd om zich diepgaand met Arbo bezig te houden. Dit instrument is geschikt om werkgever/leiding en medewerkers samen een RI&E op te laten stellen.

Wilt u meer informatie voer de Compacte RI&E Zoetwaren? Neem dan per mail contact op met Erna Bak (specialist Arbeidsomstandigheden en Veiligheid).