Introductie RI&E Zoetwaren - AMS

VBZ beschikt al geruime tijd over een Branche risico-inventarisatie en -evaluatie (BRI&E) waarin de basis is gelegd voor het arbobeleid in de zoetwarenbranche. In de RI&E leggen bedrijven de risico’s vast die werknemers binnen het bedrijf lopen. In het bijbehorende plan van aanpak is vastgelegd welke maatregelen werkgevers nemen om medewerkers te beschermen tegen gevaren op de werkvloer en zorg te dragen voor hun gezondheid.

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van het werken met een RI&E-systeem, bleek ons huidige instrument toe aan een update in overeenstemming met de wensen en mogelijkheden van de bedrijven.
Daarom willen VBZ en de vakbonden als sociale partners samen komen tot vernieuwing van de Branche-RI&E. De meest opvallende aanpassing is dat ú de keuze heeft om in overeenstemming met uw bedrijfsgrootte, een grote of een kleinere RI&E te maken.

Het is de bedoeling om binnenkort over te gaan van het huidige RI&E-systeem bij Mensely, voorheen Human Capital Care, naar het Arbo Management Systeem (AMS) van Raatwerk. Voordeel van AMS is dat het systeem, naast het beheren van de RI&E, ook mogelijkheden biedt om het volledige bedrijfsbeleid voor arbeidsveiligheid te beheren. We streven ernaar om in het voorjaar van 2020 deze overgang te hebben afgerond.

De overgang naar andere software heeft helaas tot gevolg dat de gegevens uit het oude systeem niet automatisch mee gaan in het nieuwe systeem. Daarom is het nodig de huidige gegevens van de RI&E veilig te stellen. Om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe RI&E-systeem, worden speciale bijeenkomsten van een dagdeel georganiseerd. Tijdens deze sessie wordt u begeleid om zowel de informatie van uw huidige RI&E veilig te stellen, als om het nieuwe AMS-systeem actief te kunnen gebruiken. Waar nodig kan extra ondersteuning worden geboden door de helpdesk.

De ‘oude’ RI&E zal beschikbaar blijven als een statisch document (Excel, Word of PDF). Als er nog verbeteracties zijn vanuit het lopende plan van aanpak, dan moeten die eenmalig handmatig in het nieuwe systeem worden ingevoerd; hiervoor volgt nog een handleiding. U kunt ook overwegen meteen een nieuwe RI&E in te voeren in het nieuwe systeem.

We begrijpen dat de overgang naar het nieuwe systeem extra werk met zich meebrengt waarvoor onze excuses, maar we gaan er van uit dat u in de toekomst veel plezier zult hebben van het gebruiksgemak van het nieuwe systeem.

 
Klik hier voor de inlogpagina van de RI&E