Tools

De Zoetwarenbranche heeft diverse handige tools ontwikkeld die gezond en veilig werken bevorderen. Bovendien helpen deze tools u te voldoen aan de wettelijke arboverplichtingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de beschikbare tools: 

INSTRUMENT   KENMERK
     
  Als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten zoetwarenbedrijven ook de machineveiligheid extra inventariseren in de vorm van een verdiepende RI&E. Vanuit de branche is de checklist voor machineveiligheid herzien en vernieuwd. De herziene checklist vervangt de ‘checklist voor dagelijks gebruik’ en de ‘checklist voor periodieke uitgebreide controle’; de kleine en de grote checklist .
     
 

Met gebruikmaking van de branche-RI&E stelt een bedrijf voor zichzelf een RI&E op, inclusief een plan van aanpak. De RI&E helpt een bedrijf door het hele proces.
Er komen meer risico’s aan de orde dan de vijf prioritaire risico’s in de Arbocatalogus. Er is bijvoorbeeld ook aandacht voor BHV en beeldschermwerk.

     
  In de arbocatalogus zijn de maatregelen en middelen vastgelegd die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden van een goed niveau zijn. Naast praktische oplossingen bevat de Arbocatalogus ook brancheafspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo ziet u in een oogopslag welke maatregelen u minimaal geacht wordt te nemen.
     
  De werkwijzer is bedoeld voor werknemers die zich binnen een zoetwarenbedrijf bezighouden met arbozaken en voor medewerkers van arbodiensten.
     
  Het oplossingenboek staan praktische en werkbare oplossingen voor knelpunten in het werk op het gebied van fysieke belasting en werkdruk. In totaal worden 78 oplossingen aangeboden, waarbij onderscheid is gemaakt tussen technische oplossingen, organisatorische oplossingen en ergonomische adviezen en richtlijnen voor het ontwerpen en beoordelen van werkplekken.
     
Quck Scan Werkdruk & Vitaliteit   De werkdruk kan gemeten worden met de ‘Quick Scan Werkdruk & Vitaliteit’. Deze scan is speciaal voor de zoetwarenindustrie ontwikkeld in het kader van het arboconvenant.