Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken is heel belangrijk. Dat geldt zowel voor werknemers als voor bedrijven en werkgevers. Daarom is het ook voor iedereen belangrijk om steeds aandacht te besteden aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

Voor werknemers is een goed arbobeleid een voorwaarde om veilig te werken. Bovendien zorgen goede arbeidsomstandigheden ervoor dat werknemers tot aan hun pensioen gezond aan het werk kunnen blijven. Zo zijn ongevallen en gezondheidsschade – en al het leed dat daarbij komt kijken – te vermijden. En wie zich gezond en veilig voelt, heeft meer plezier in zijn werk.
 
Nut en noodzaak
Voor werkgevers is het natuurlijk belangrijk dat hun bedrijf voldoet aan alle eisen in de arbowetgeving. Anders kunnen ze flinke sancties verwachten wanneer de Arbeidsinspectie voor een controle langskomt. Maar veilig en gezond werken is niet alleen belangrijk vanwege de regels. Een bedrijf met gezonde medewerkers heeft een lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, een lagere instroom in de WIA en een beter bedrijfsresultaat. Kortom: het is een gezonder bedrijf. En dit alles draagt weer bij aan een positief imago van het bedrijf.