Voorwaarden voor succes

Voor een succesvol arbobeleid moet ieder bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het noodzakelijk dat alle afdelingen binnen de organisatie het beleid steunen, en dat het gestructureerd wordt doorgevoerd. 

Arbobeleid is heel breed. Er horen praktische oplossingen en maatregelen bij, zoals de aanschaf van tilhulpmiddelen. Maar ook minder technische zaken, zoals veranderingen in de manier van werken of een efficiëntere werkplanning horen erbij. Daarnaast moet er natuurlijk aandacht zijn voor de kosten en opbrengsten van het beleid. Daarom moet er in de hele organisatie draagvlak voor het arbobeleid zijn.
 
Management
Het is niet mogelijk om het beleid optimaal vorm te geven zonder de steun van het management: de directeur of eigenaar, bedrijfsleider en hogere managers. Als arbobeleid alleen wordt gezien als de verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker is het vaak moeilijk om maatregelen in te voeren. Veilig en gezond werken moet dus op de agenda van het management staat. Dan kunnen gesignaleerde problemen snel worden aangepakt, maar vooral ook worden voorkomen.
 
Medewerkers
Het is niet mogelijk om een goed arbobeleid te voeren zonder steun van de medewerkers. Zij moeten immers actief meewerken aan de maatregelen. Voelen medewerkers zich niet betrokken bij elkaar of het bedrijf? Voelen ze geen verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s? Dan is het moeilijk om samen te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.
 
Preventiemedewerker
De preventiemedewerker vervult een voortrekkersrol bij het vormgeven en uitvoeren van het arbobeleid. Om deze rol succesvol in te vullen, moet de preventiemedewerker beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden en de juiste houding.
 
Adviseurs
Bij alle aspecten van het arbobeleid is het handig om eerst na te gaan of de deskundigheid om het proces leiden in het bedrijf aanwezig is. Zo niet, dan is het verstandig om er een deskundige van buiten bij te betrekken. Dat kan een deskundige zijn vanuit de branche, of een externe adviseur met specifieke kennis zoals een verzuimdeskundige, veiligheidsdeskundige of ergonoom. Een externe deskundige inschakelen heeft nog een voordeel. Een buitenstaander ziet vaak nieuwe dingen die medewerkers al niet meer opvallen. Ook is hij onpartijdig en kan lastige zaken daardoor gemakkelijker bespreekbaar maken.
 
Het juiste niveau
Het is mogelijk om maatregelen te nemen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld voor het hele bedrijf, voor een afdeling of voor een individuele medewerker. Het is belangrijk om maatregelen van het juiste niveau uit te kiezen. Het is daarbij zaak om te kijken of problemen structureel zijn of alleen bij bijvoorbeeld één werknemer of afdeling spelen.