Arbowettelijke eisen

Goede arbeidsomstandigheden ontstaan niet vanzelf: werkgever en werknemers moeten hier voortdurend aandacht voor hebben en voldoende tijd aan besteden. Bovendien moet de werkgever er ook financieel in investeren. Om te zorgen dat werkgevers en werknemers toch samenwerken om voldoende bescherming te bieden, stelt de overheid heel wat eisen aan het arbobeleid.

Die wettelijke eisen zijn opgenomen in onder meer de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Ze hebben de vorm van ‘doelvoorschriften’: bepalingen die aangeven welke doelen de werkgever met zijn arbobeleid moet halen. Welke middelen hij daarvoor moet of kan gebruiken, is bijna niet vastgelegd in de wet- en regelgeving. Hier moeten werkgevers en werknemers in iedere branche zelf oplossingen voor bedenken. Daarom hebben de sociale partners in de zoetwarensector passende maatregelen voor arborisico’s vastgelegd in een arbocatalogus. Bovendien hebben ze een aparte CAO Arbeid & Gezondheid afgesloten.
 
Rechten en plichten
Maar ook binnen een bedrijf hebben de werkgever en de ondernemingsraad ruimte om samen te bepalen welke maatregelen de risico’s het beste beperken. Iedere speler binnen een bedrijf moet daarom zijn eigen rechten, plichten en rol kennen.