Rookvrij bedrijf

Met ingang van 1 januari 2022 moeten alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn.

Het kabinet heeft de wetgeving aangepast waardoor een verbod op rookruimtes komt. Dit verbod geldt in (semi-)publieke en openbare gebouwen al per 1 juli 2021. Vervolgens moet op 1 januari 2022 deze maatregel voor het bedrijfsleven, anders dan de horeca, in werking treden. Het afschaffen van de rookruimtes betekent dat straks in instellingen en bedrijven het rookverbod zonder uitzondering van kracht is. Als werknemers willen roken zullen zij dat elders moeten doen. Dit kan betekenen dat werknemers naar buiten gaan om te roken. Als veel rokers buiten gaan roken kan dit mogelijk leiden tot overlast, zeker als er, in plaats van in de rookruimtes binnen, gerookt wordt bij de ingangen van gebouwen. U mag op deze locaties niet roken, omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. Dit staat in de Tabaks- en rookwarenwet.
Met ingang van 1 december 2021 heeft het ministerie van VWS een toolkit gepubliceerd met informatie.

Regel voor aparte rookruimtes worden ook afgeschaft per 1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 mag ook niet meer worden gerookt in een aparte ruimte; rookruimte. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om rookruimtes de komende jaren in alle sectoren te sluiten. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven. In de toelichting op de wetswijziging wordt geconstateerd dat het aanspreken van rokers en hen verzoeken om elders te roken soms weerstand kan oproepen.

Roken op het werk
Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet.

Controle rookverbod en boete
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet en komt onaangekondigd langs. Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding van het rookverbod van de NVWA.

De boete zal opgelegd worden aan de werkgever van wie de ruimte is waar gerookt wordt omdat die verantwoordelijk is voor de verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. De boete zal niet worden opgelegd aan individuen die in een voormalige rookruimte roken.

Overtreding rookverbod melden
U kunt een overtreding van de Tabakswet melden via het klachtenformulier op de website van de NVWA.

Informatie over het thema Rookvrij Bedrijf
Het is niet eenvoudig om een keuze te maken uit de vele websites die gaan over rookvrij bedrijf of over stoppen met roken. Daarom hebben wij de meest belangrijke websites voor u op een rij gezet. Voor vragen over rookvrij bedrijf kunt u ook contact opnemen met VBZ Erna Bak, 06 - 13641237.